مزایده زمین زراعی مقدار 6.5 من محلی
[ نسخه چاپی ]

مزایده زمین زراعی مقدار 6.5 من محلی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 12:18:12
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام کیفری شهرستان بناب
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام کیفری شهرستان بناب
مزایده زمین زراعی مقدار 6.5 من محلی کلاسه 940508
مزایده:97.1.22
ساعت نه 4 شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده زمین زراعی مقدار 6.5 من محلی
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
محلی اذرشرقی 96.12.23