مزایده ششدانگ 4 باب ساختمان
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ 4 باب ساختمان

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 12:28:07
تاریخ شروع :
1396/12/17
نوع پایان آگهی :
1397/01/27
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب فارسان
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب فارسان
مزایده ششدانگ 4 باب ساختمان منقول  غیرمنقول کلاسه 962176
مزایده:97.1.27
ساعت ده دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ 4 باب ساختمان
آدرس :
چهارمحال و بختیاری, -
منبع :
محلی 4 محال 96.12.17