مزایده بهره برداری 4 باب غرفه
[ نسخه چاپی ]

مزایده بهره برداری 4 باب غرفه

شماره آگهی :
چاپ اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 11:28:10
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری بافران
شرح آگهی :
آگهی مزایده چاپ اول ؟
شهرداری بافران در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری 4 باب غرفه به صورت اجاره بها به افراد واجدشرایط از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت مدارک شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل تا پایان  وقت اداری مورخ 97.3.5 به شهرداری بافران مراجعه فرمایند
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است
زمان تحویل پیشنهادات 97.3.12 تا پایان وقت اداری
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات 97.3.13
تلفن تماس 46242424 و 46242525
خلاصه :
مزایده ، مزایده بهره برداری 4 باب غرفه
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 97.02.26