مزایده ششدانگ ملک مساحت نود مترمربع
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ ملک مساحت نود مترمربع

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 11:31:05
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام شعبه 180 دادگاه عمومی مجتمع شهید مطهری تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
اجرای احکام شعبه 180 دادگاه عمومی مجتمع شهید مطهری تهران
مزایده ششدانگ ملک مساحت نود مترمربع کلاسه 219/180/96
مزایده :97.3.21
مبلغ 3.000.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ششدانگ ملک مساحت نود مترمربع
آدرس :
تهران, , -
منبع :
صاحب قلم 97.2.26