مزایده پلاک 47 فرعی اعیان 180.05متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک 47 فرعی اعیان 180.05متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 11:35:36
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
واحد اجرای اسناد رسمی بروجرد
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
واحد اجرای اسناد رسمی بروجرد
مزایده پلاک 47 فرعی اعیان 180.05متر کلاسه 96.242
مزایده :97.3.21
مبلغ 1.000.125.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده پلاک 47 فرعی اعیان 180.05متر
آدرس :
لرستان, -
منبع :
رسالت 97.2.26