مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 69.34متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 69.34متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 11:40:24
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر اجرای احکام شعبه 184 دادگاه عمومی تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دفتر اجرای احکام شعبه 184 دادگاه عمومی تهران
مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 69.34متر کلاسه 257/184/96
مزایده :97.3.22
ساعت یازده الی 11:30
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 69.34متر
آدرس :
تهران, , , -
منبع :
صاحب قلم 97.2.26