مزایده بخش های تصویربرداری - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده بخش های تصویربرداری - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:05:40
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/02/31
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
شرح آگهی :
آگهی مزایده؟
نوبت دوم
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد بخش های تصویربرداری (رادیولوژی ، سونوگرفی، اکو، تست ورزش ، ماموگرافی، سنجش تراکم استخوان ، OPG ) درمانگاه فرهنگیان واقع در شهر اصفهان را از طریق برگزاری مزایده اجاره دهد لذا متقاضیان ذیصلاح می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده تا تاریخ 97.2.31  به اداره تدارکات (کارشناسی امور قراردادها ) این اداره کل مراجعه نمایند.
اداره کل آموزش و پرورش استان ا صفهان
خلاصه :
آگهی مزایده , مزایده بخش های تصویربرداری - نوبت دوم
آدرس :
اصفهان, اصفهان
منبع :
محلی اصفهان 97.2.26