مزایده یکباب خانه پلاک ثبتی یک هزار و شصت قطعه سه نجف آباد
[ نسخه چاپی ]

مزایده یکباب خانه پلاک ثبتی یک هزار و شصت قطعه سه نجف آباد

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:08:46
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی نجف آباد
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی نجف آباد
مزایده یکباب خانه پلاک ثبتی یک هزار و شصت قطعه سه نجف آباد کلاسه 9500128
مزایده :97.3.19
ساعت نه الی 12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ,مزایده یکباب خانه پلاک ثبتی یک هزار و شصت قطعه سه نجف آباد
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 97.2.26