مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان

شماره آگهی :
مرحله اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:08:59
تاریخ شروع :
1397/02/20
نوع پایان آگهی :
1397/03/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف اراک
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول  -  مرحله اول ؟
کلاسه 961727ج ش 3
مزایده: یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1600 مدل 1385 به شماره انتظامی 971 ص 67 ایران 47 رنگ سفید به مبلغ 57.000.000 ریال
تاریخ مزایده: 97.3.2از ساعت 12 الی 12:30 در محل اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف اراک بفروش می رسد
مدیر شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختلاف اراک
جهت رؤیت اطلاعات بیشتر اصل آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه نمایید.
خلاصه :
آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان
آدرس :
مرکزی, اراک
منبع :
محلی مرکزی 97.2.20