مزایده زمین زراعی مساحت 20000متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده زمین زراعی مساحت 20000متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:10:22
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد
مزایده زمین زراعی مساحت 20000متر نوبت اول کلاسه 962203
مزایده :97.3.21
مبلغ 10.000.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ,مزایده زمین زراعی مساحت 20000متر نوبت اول
آدرس :
البرز, -
منبع :
محلی خوزستان 97.2.26