مزایده، یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس...
[ نسخه چاپی ]

مزایده، یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس...

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:11:47
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
به موجب پرونده اجرایی کلاسه خ 1/ 963464 یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی رنگ مشکی به شماره انتظامی 54 ایران 232 ص 65 مدل 1383 دوگانه سوز دستی به شماره شاسی 83002614 و شماره موتور 2017149 به مبلغ 110.000.000 ریال در تاریخ 97.03.19 ساعت 9 الی 10 به مزایده گذاشته می شود.
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد
جهت رویت اطلاعات بیشتر آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه کنید.
خلاصه :
مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس...
آدرس :
-
منبع :
محلی یزد 97.2.26