مزایده مغازه و زمین متصل به آن مساحت 297.30متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده مغازه و زمین متصل به آن مساحت 297.30متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:11:57
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری
مزایده مغازه و زمین متصل به آن مساحت 297.30متر کلاسه 9604584
مزایده :97.3.23
مبلغ 18.850.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ,مزایده مغازه و زمین متصل به آن مساحت 297.30متر
آدرس :
مازندران, , -
منبع :
محلی خوزستان 97.2.26