مزایده یک دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی 2075 فرعی
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی 2075 فرعی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:13:08
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل
مزایده یک دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی 2075 فرعی کلاسه 961937
مزایده :97.3.6
ساعت ده یکشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ,مزایده یک دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی 2075 فرعی
آدرس :
مازندران, -
منبع :
ابرار 97.2.26