مزایده قطعه زمین مساحت 15349متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده قطعه زمین مساحت 15349متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:15:42
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/10
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر شعبه اجرای احکام مدنی سوادکوه شمالی
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر شعبه اجرای احکام مدنی سوادکوه شمالی
مزایده قطعه زمین مساحت 15349متر نوبت اول کلاسه 970005
مزایده :97.3.10
مبلغ متری 175000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ,مزایده قطعه زمین مساحت 15349متر نوبت اول
آدرس :
مازندران, , -
منبع :
محلی خوزستان 97.2.26