مزایده پلاک ثبتی به شماره 1885 فرعی نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی به شماره 1885 فرعی نوبت دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:20:12
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند
مزایده پلاک ثبتی به شماره 1885 فرعی نوبت دوم کلاسه 960079
مزایده :97.3.8
ساعت نه الی 10
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1885 فرعی نوبت دوم
آدرس :
خراسان جنوبی, -
منبع :
محلی خراسان جنوبی 97.2.26