مزایده ملک مساحت 118 متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت 118 متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:24:59
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد
مزایده ملک مساحت 118 متر نوبت اول کلاسه اجرایی 950381
مزایده :97.3.22
مبلغ 5.900.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ,مزایده ملک مساحت 118 متر نوبت اول
آدرس :
البرز, -
منبع :
محلی خوزستان 97.2.26