مزایده ملک های مشاع تحت پلاک ثبتی 2335/19 و 2335/6 نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک های مشاع تحت پلاک ثبتی 2335/19 و 2335/6 نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:26:24
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/07
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری محلات
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری محلات
مزایده ملک های مشاع تحت پلاک ثبتی 2335/19 و 2335/6 نوبت اول کلاسه 960351
مزایده :97.3.7
ساعت ده
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ,مزایده ملک های مشاع تحت پلاک ثبتی 2335/19 و 2335/6 نوبت اول
آدرس :
مرکزی, -
منبع :
محلی مرکزی 97.2.26