مزایده عمومی محل انبار پارکینگ اتوبوسرانی نوبت سوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده عمومی محل انبار پارکینگ اتوبوسرانی نوبت سوم

شماره آگهی :
نوبت سوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:29:46
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری گلپایگان
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم)
شهرداری گلپایگان در نظر دارد محل انبار پارکینگ اتوبوسرانی را از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط به صورت جاره برای مدت یکسال واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی www.golpayegancity.ir یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 97.3.13 می باشد
محمد امین جمالی- شهردار گلپایگان
خلاصه :
مزایده عمومی, مزایده عمومی محل انبار پارکینگ اتوبوسرانی نوبت سوم
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 97.2.26