مزایده واگذاری مکان دولتی
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری مکان دولتی

شماره آگهی :
شماره 141712/ ت
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:29:54
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی؟
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در نظر دارد مکان دولتی تحت پوشش ناحیه یک خود را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دارای موافقت اصولی اولیه که قصد راه اندازی مدرسه غیر دولتی دارند بر اساس قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر و آیین نامه های آن و تصویب نامه شماره 141712/ت54555 - ه مورخ 96.11.9 هیئت وزیران واگذار نماید.
الف) شرایط مختصر مکان به شرح زیر :
یک باب ساختمان قدیمی (مهد لاله های انقلاب ناحیه یک کرج) در یک و نیم طبقه به انضمام زیرزمین و سرویس بهداشتی تقریبا به مساحت 590 مترمربع با امتیاز آب ، برق ، گاز واقع در کرج خیابان مصباح خیابان رنجیهای شمالی
ب) مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین 97.200.000 ریال که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه ، یا واریز وجه نقد به حساب 2173126002004 تمرکز وجوه حساب سپردهب ه نام اداره کل آموزش و پرورش استان البرز باشد. ترجیحا ضمانت نامه بانکی باشد.
متقاضیان می توانند تا حداکثر یک هفته بعد از تاریخ درج آگهی نسبت به ثبت درخواست اسناد و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
محل دریافت اسناد: اداره پشتیبانی و خدمات اداره کل به نشانی کرج - عظیمیه - میدان مهران - بلوار گلستان - (مراجعه در اوقات اداری)
توجه: تحویل اسناد به متقاضیان به ارایه معرفی نامه معتبر انجام خواهد شد.
تلفن تماس :32562205-026
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
خلاصه :
مزایده , مزایده واگذاری مکان دولتی
آدرس :
البرز, -
منبع :
محلی البرز 97.2.26