مزایده فروش چرخ خیاطی GUKI - JANITA - ....
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش چرخ خیاطی GUKI - JANITA - ....

شماره آگهی :
9602016/16/ش
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:37:35
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
به موجب پرونده اجرایی کلاسه  9602016/16/ش
موارد مورد مزایده: فروش چرخ خیاطی GUKI - JANITA - ....
به مبلغ 93.500.000 ریال
در تاریخ 97.03.06 ساعت 9 الی 10 صبح به فروش گذاشته می شود.
مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد
جهت رویت اطلاعات بیشتر آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه کنید.
خلاصه :
مزایده, مزایده فروش چرخ خیاطی GUKI - JANITA - ....
آدرس :
یزد, یزد, -
منبع :
محلی یزد 97.02.26