مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:38:20
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای ثبت اسناد بابل
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اجرای ثبت اسناد بابل
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275متر کلاسه 9601079
مزایده :97.3.21
مبلغ 7.500.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275متر
آدرس :
مازندران, -
منبع :
محلی خوزستان 97.2.26