مزایده تعداد 16 عدد فرش ماشینی
[ نسخه چاپی ]

مزایده تعداد 16 عدد فرش ماشینی

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:46:43
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/26
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شعبه دوم اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف ارومیه
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول ؟
کلاسه: 192700
شعبه دوم اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف ارومیه
مزایده تعداد 16 عدد فرش ماشینی 5009 شانه به ابعاد 2*3 جمعا به مبلغ 32.000.000 ریال
زمان و مکان مزایده: روز یکشنبه مورخ 96.03.26 ساعت 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف

جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده, مزایده تعداد 16 عدد فرش ماشینی
آدرس :
آذربایجان غربی, -
منبع :
محلی آذربایجان غربی 97.02.26