مزایده منافع عرصه موقوفه مساحت 365.5متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده منافع عرصه موقوفه مساحت 365.5متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:47:21
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری چناران
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری چناران
مزایده منافع عرصه موقوفه مساحت 365.5متر غیرمنقول کلاسه 64.951819
مزایده :97.3.24
مبلغ 200.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده منافع عرصه موقوفه مساحت 365.5متر
آدرس :
خراسان رضوی, -
منبع :
فناوران 97.2.26