مزایده پلاک ثبتی مساحت 75 متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی مساحت 75 متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:51:39
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری رامسر
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری رامسر
مزایده پلاک ثبتی مساحت 75 متر نوبت اول کلاسه 970052
مزایده :97.3.24
مبلغ متری 36.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 75 متر نوبت اول
آدرس :
مازندران, , -
منبع :
سیاست روز 97.2.26