مزایده یک قطعه زمین مساحت 6056متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک قطعه زمین مساحت 6056متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 12:59:07
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مینودشت
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مینودشت
مزایده یک قطعه زمین مساحت 6056متر نوبت اول کلاسه 940267
مزایده :97.3.19
مبلغ 1.475.850.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6056متر نوبت اول
آدرس :
گلستان, -
منبع :
حسبان 97.2.26