تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان جمعه بازار
[ نسخه چاپی ]

تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان جمعه بازار

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:00:11
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/12
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند
شرح آگهی :
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند ؟
تجدید آگهی مزایده؟
واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان جمعه بازار شهرداری مرند
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه 86 بشماره ابلاغیه 32- 97.01.20  شورای محترم اسلامی شهر مرند و مصوبه شماره 37 مورخه 96.12.26 هیئت مدیره سازمان حمل و نقل شهرداری مرند، بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان جمعه بازار مرند را با شرایط  زیر بصورت یکسال شمسی به بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط) واگذار نماید.
1- لایحه منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری
2- قیمت پایه ماهیانه مبلغ 86.000.000 ریال معادل هشت میلیون و ششصد هزار تومان که برنده مزایده ملزم است در اول هر ماه وجه الاجاره را بحساب سازمان واریز نماید
3- نظافت محوطه و سرویس بهداشتی و غیره و اخذ عوارض به عهده برنده مزایده می باشد.
4- شرکت کننده ملزم به رعایت کلیه مقررات جاری و اعلامی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند بوده و نیز اخذ صلاحیت اخلاقی از مراجع ذیصلاح می باشد که باید ضمیمه اسناد ارائه شده در مزایا باشد.
5- میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 52.000.000 ریال معادل پنج میلیون و دویست هزار تومان می باشد که شرکت کنندگان می بایست مبلغ مذکور را به صورت نقد به شماره حساب 100815750772 بنام سازمان حمل و نقل شهرداری مرند نزد بانک شهر شعبه مرند واریز و یا ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
6- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر اول نگهداری تا در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع سازمان ضبط و با نفرات بعدی به همین روال عقد قرارد شود
7- هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
8- متقاضیان  باید شرایط آگهی را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از مفاد آن نسبت به تکمیل فرم تقاضا و واریز مبلغ سپرده و با ارائه ضمانتنامه بانکی اقدام و مدارک درخواستی را به طور کامل ارائه نمایند.
9- رعایت آئین نامه مالی شهرداری رد زمان عقد قرارداد و بعد از آن برای طرفین الزامی است.
10- کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
11- شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات خود را در پاکت سربسته قرار داده و تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97.03.12 به دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید اخذ نمایند.
12- متقاضیان بایستی جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت سایر اسناد و مدارک مربوط مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
13- جلسه کمیسیون معاملاتی راس ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 97.03.13 تشکیل و نسبت به بازگشایی پیشنهادات اقدام و اعلام نتیجه طق قانون خواهد بود
مرحله اول - نوبت اول 97.2.26
مرحله اول - نوبت دوم 97.3.2
میکائیل صادقیان- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند
خلاصه :
تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان جمعه بازار
آدرس :
آذربایجان شرقی, آذربایجان شرقی, شهرداری مرند
منبع :
محلی آذربایجان شرقی 97.2.26