مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت هشتاد متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت هشتاد متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:03:34
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان
مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت هشتاد متر کلاسه 970197
مزایده :97.3.23
ساعت نه الی 9:30
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت هشتاد متر
آدرس :
تهران, , -
منبع :
رویش ملت 97.2.26