مزایده پلاک ثبتی به شماره 6024 فرعی عرصه 170.68متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی به شماره 6024 فرعی عرصه 170.68متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:06:28
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند
مزایده پلاک ثبتی به شماره 6024 فرعی عرصه 170.68متر کلاسه 950148
مزایده :97.3.6
مبلغ 1.511.122.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 6024 فرعی عرصه 170.68متر
آدرس :
خراسان جنوبی, , -
منبع :
محلی خراسان جنوبی97.2.26