مزایده پلاک ثبتی به شماره 6024 فرعی عرصه 170.68متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی به شماره 6024 فرعی عرصه 170.68متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 6024 فرعی عرصه 170.68متر