مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.37متر قطعه چهار تفکیکی
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.37متر قطعه چهار تفکیکی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:14:28
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس
مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.37متر قطعه چهار تفکیکی کلاسه 9600386
مزایده :97.3.19
ساعت نه الی12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.37متر قطعه چهار تفکیکی
آدرس :
هرمزگان, -
منبع :
محلی هرمزگان 97.2.26