مزایده ششدانگ خودرو سواری پراید
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ خودرو سواری پراید

شماره آگهی :
9602660
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:16:23
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز
شرح آگهی :
آگهی مزایده مال منقول خودرو 
پرونده کلاسه 9602660
مزایده ششدانگ خودرو سواری پراید صبا به رنگ یشمی متالیمک مدل 1382 دوگانه سوز و پلاک بشماره انتظامی ایران 87- 393 س 41
اظهارات مالک تا تاریخ 97.03.04 دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد و برابر گزارش موزخه 96.11.25 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ خودرو به مبلغ پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده از ساعت 9 الی 12 ظهر روز شنبه مورخه 97.03.19 در محل اداره اجرای اسناد رسمی تبریز واقع در جاده ائل گلی بالاتر از فلکه خیام روبروی قنادی تکدرخت ساختمان پست طبقه همکف از طریق مزاده به فروش می رسد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز 
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده , مزایده ششدانگ خودرو سواری پراید
آدرس :
آذربایجان شرقی, آذربایجان شرقی,
منبع :
آذربایجان 97.02.26