مزایده ششدانگ زمین مساحت 9200متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ زمین مساحت 9200متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:22:21
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی تفت
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی تفت
مزایده ششدانگ زمین مساحت 9200متر نوبت اول کلاسه 920371
مزایده :97.3.23
ساعت10
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 9200متر نوبت اول
آدرس :
یزد, , , -
منبع :
محلی یزد 97.2.26