مزایده موازی 1 سهم مشاع از 5 هکتار و هشت هزار و ششصد و شصت و شش متر مشاع
[ نسخه چاپی ]

مزایده موازی 1 سهم مشاع از 5 هکتار و هشت هزار و ششصد و شصت و شش متر مشاع

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:23:47
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
واحد اجرای اسناد رسمی مرودشت
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
واحد اجرای اسناد رسمی مرودشت
مزایده موازی 1 سهم مشاع از 5 هکتار و هشت هزار و ششصد و شصت و شش متر مشاع کلاسه 9500098
مزایده :97.3.23
ساعت نه الی 12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده موازی 1 سهم مشاع از 5 هکتار و هشت هزار و ششصد و شصت و شش متر مشاع
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 97.2.26