مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 384متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 384متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:28:26
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بهاباد
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بهاباد
مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 384متر کلاسه 930028
مزایده :97.3.21
ساعت ده دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 384متر
آدرس :
یزد, -
منبع :
محلی یزد 97.2.26