مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و شش فرعی بخش دو یزد
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و شش فرعی بخش دو یزد

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:30:54
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و شش فرعی بخش دو یزد کلاسه 961095.1
مزایده :97.3.19
ساعت نه الی ده شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و شش فرعی بخش دو یزد
آدرس :
یزد, , -
منبع :
محلی یزد 97.2.26