مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 13:53:04
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/10
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری فلاورجان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
شهرداری فلاورجان
مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر
مبلغ هر متر 19.100.000ریال
قیمت پیشنهادی تا 97.3.10
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 97.2.26