مزایده هشت باب مغازه تجاری مساحت 116.59متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده هشت باب مغازه تجاری مساحت 116.59متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 14:00:43
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادرس اجرای احکام مدنی شعبه سه دادگستری شهرستان اسلام آباد غرب
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادرس اجرای احکام مدنی شعبه سه دادگستری شهرستان اسلام آباد غرب
مزایده هشت باب مغازه تجاری مساحت 116.59متر کلاسه 960184
مزایده :97.3.22
ساعت ده الی 11
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده هشت باب مغازه تجاری مساحت 116.59متر
آدرس :
کرمانشاه, , , -
منبع :
محلی خوزستان 97.2.26