مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 72.27متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 72.27متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 14:09:48
تاریخ شروع :
1397/02/24
نوع پایان آگهی :
1397/03/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی زاهدان
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
اداره اجرای اسناد رسمی زاهدان
مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 72.27متر کلاسه 9500885
مزایده :97.3.22
مبلغ 1.000.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 72.27متر
آدرس :
سیستان و بلوچستان, -
منبع :
محلی سیستان 97.2.24