مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.02متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.02متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 14:15:45
تاریخ شروع :
1397/02/24
نوع پایان آگهی :
1397/03/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
معاون اجرای ثبت کرج
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
معاون اجرای ثبت کرج
مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.02متر کلاسه اجرایی 9601916
مزایده :97.3.29
مبلغ 1.500.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.02متر
آدرس :
البرز, -
منبع :
محلی البرز 97.2.24