مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 14:19:05
تاریخ شروع :
1397/02/25
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جیرفت
شرح آگهی :

آگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جیرفت
مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم کلاسه 960354
مزایده :97.3.20
ساعت نه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید

خلاصه :
مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم
آدرس :
کرمان, --
منبع :
محلی کرمان 97.2.25