مزایده پلاک ثبتی شماره 79 فرعی نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی شماره 79 فرعی نوبت دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 14:41:28
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری شهرستان ارومیه
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
مدیر اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری شهرستان ارومیه
مزایده پلاک ثبتی شماره 79 فرعی نوبت دوم کلاسه 962345
مزایده :97.3.20
ساعت نه یک شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 79 فرعی نوبت دوم
آدرس :
آذربایجان غربی, , -
منبع :
محلی اذرغربی 97.2.26