مزایده واحد مسکونی پلاک ثبتی شماره 13851 فرعی
[ نسخه چاپی ]

مزایده واحد مسکونی پلاک ثبتی شماره 13851 فرعی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 14:46:31
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/30
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
واحد اجرای اسناد رسمی ارومیه
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
واحد اجرای اسناد رسمی ارومیه
مزایده واحد مسکونی پلاک ثبتی شماره 13851 فرعی غیرمنقول
مزایده :97.3.30
مبلغ 2.250.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده واحد مسکونی پلاک ثبتی شماره 13851 فرعی
آدرس :
آذربایجان غربی, -
منبع :
محلی اذرغربی 97.2.26