مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97.60متر نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97.60متر نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 14:55:26
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/12
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مرند
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مرند
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97.60متر نوبت دوم کلاسه 950863
مزایده :97.3.12
مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97.60متر نوبت دوم
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
محلی اذرشرقی 97.2.26