مزایده ششدانگ عرصه واعیان خانه پلاک ثبتی 4454/90 اصلی
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ عرصه واعیان خانه پلاک ثبتی 4454/90 اصلی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 14:59:02
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/04/04
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی اهر
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی  اهر
مزایده ششدانگ عرصه واعیان خانه پلاک ثبتی 4454/90 اصلی کلاسه 9600062
مزایده :97.4.4
ساعت نه الی 12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان خانه پلاک ثبتی 4454/90 اصلی
آدرس :
آذربایجان شرقی, , -
منبع :
محلی اذرشرقی 97.2.26