مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/26 - 2018-05-16 16:09:01
تاریخ شروع :
1397/02/19
نوع پایان آگهی :
1397/02/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه 15 اجرای احکام مدنی دادگستری اراک
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز شعبه 15 اجرای احکام مدنی دادگستری اراک
مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول اجرایی شماره پرونده 960025
مزایده 97.2.29
ساعت ده صبح
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول
آدرس :
مرکزی, -
منبع :
محلی مرکزی 97.2.19