مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:16:50
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/03
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
شرح آگهی :
فراخوان مزایده عمومی نوبت اول ؟
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص)
شماره مزایده نوع فرآیند  موضوع مزایده
مزایده گزار  تاریخ گشایش پاکات 
تلفن تماس  نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده
م ز/97/4
مزایده عمومی
فروش آهن آلات ضایعاتی سلروم واحد CA شرکت کیمیا بندر امام
شرکت پتروشیمی بندر امام
مطابق با آنچه در اسناد  درج شده
0615225-2371 سپرده شرکت در مزایده 660.000.000 ریال برای تمام اقلام و طبق شرایط درج شده در اسناد مزایده و به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب مزایده گزار درج شده در اسناد مربوطه
1. خرید اسناد مزایده: واریز مبلغ 500.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به نشانی تارنمای مرقوم در ذیل همین آگهی
2. مهلت، زمان و نشانی اینترنتی جهت دانلود اسناد مزایده: تا 5 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی (به فاصله 48 ساعت پس از انتشار نوبت اول) به صورت آنلاین در سایت اینترنتی مرقوم در همین آگهی
3. مهلت، زمان ونشانی تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: ظرف 7 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مربوط (زمان درج شده در  اسناد) به نشانی استان خوزستان، بندر امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام ساختمان دفتر مرکزی اتاق 115
این اسناد به نشانی  http://contract.bipc.org.ir لینک سامانه معاملات قابل مشاهده و پس از تکمیل فرایند خرید قابل دانلود می باشد
روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
خلاصه :
فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی
آدرس :
خوزستان, -
منبع :
ایران 97/2/27