مزایده ششدانگ باغ مساحت 5081متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ باغ مساحت 5081متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:17:02
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند
مزایده ششدانگ باغ مساحت 5081متر نوبت اول کلاسه 940105
مزایده :97.3.19
ساعت ده
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 5081متر نوبت اول
آدرس :
تهران, -
منبع :
افرینش 97.2.27