مزایده ملک مساحت عرصه 125 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت عرصه 125 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:23:07
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/28
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای ثبت مشهد
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
اداره اجرای ثبت مشهد
مزایده ملک مساحت عرصه 125 متر غیرمنقول کلاسه 95/92/2890
مزایده :97.3.28
ساعت نه الی 12 دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 125 متر
آدرس :
خراسان رضوی, -
منبع :
جمهوری 97.2.27