مزایده یکباب مغازه مال غیرمنقول مرحله اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده یکباب مغازه مال غیرمنقول مرحله اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:27:58
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان مستقر در شورا
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان مستقر در شورا
مزایده یکباب مغازه مال غیرمنقول مرحله اول کلاسه 970122
مزایده :97.3.22
ساعت یازده الی دوازده سه شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یکباب مغازه مال غیرمنقول مرحله اول
آدرس :
گلستان, , , -
منبع :
کائنات 97.2.27