مزایده فروش خودروی پراید
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش خودروی پراید

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:33:46
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/09
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خدابنده
شرح آگهی :
کلاسه 960950
مزایده فروش خودروی پراید مدل 83
با قیمت کارشناسی 63.000.00 ریال
در تاریخ 97.03.09 ساعت 11
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خدابنده

جهت رویت اطلاعات بیشتر آگهی به قسمت تصویر آ گهی در سایت پارس مناقصات نماد داده ها مراجعه کنید.
خلاصه :
مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید
آدرس :
زنجان, خدابنده
منبع :
وطن امروز 97.02.27