مزایده زمین مساحت 300 متر مرحله دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده زمین مساحت 300 متر مرحله دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:36:27
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری گرگان
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری گرگان
مزایده زمین مساحت 300 متر مرحله دوم کلاسه 96/1435
مزایده :97.3.22
مبلغ 240.000.000 ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده زمین مساحت 300 متر مرحله دوم
آدرس :
گلستان, -
منبع :
عصررسانه 97.2.27